levinger (13K)
עיצוב כללי וכרזות Yad_small (2K)

ניסן לוינגר
מעצב גרפי וצייר

נולד בהונגריה ב-1930. בגיל 14 עם כניסת הגרמנים להונגריה הוכנס לגטו בעירו.
משם הובל לכוון אשוויץ ברכבת בקר מזוהמת כשבכל קרון מצופפים 100 איש אולם כשהרכבת עברה את גבול פולין היא במפתיע הוחזרה לאוסטריה למחנה ריכוז שטרסהוף. לאחר סלקציה הועבר למחנה עבודה "אויסמילה" שם עבד 9 חודשים יחד עם שבויים רוסיים. לקראת סוף המלחמה הועבר למחנה טרזינשטט בצ'כיה ושם שוחרר ע"י הצבא הרוסי ב-5.5.1945.
כשחזר להונגריה היה נחוש בדעתו לעלות לארץ ישראל, תהליך שארך זמן רב. שנה וחצי המתין במחנות עקורים בגרמניה, משם עבר למחנה בצרפת והמתין לאניית מעפילים.
בתחילת 1947 עלה על אניית המעפילים "תיאודור הרצל", אך בהתקרב האנייה לחופי הארץ השתלטו עליה הבריטים והמעפילים הועברו למחנה הסגר בקפריסין. רק אחרי הכרת האו"ם במדינת ישראל התאפשר למעפילים לצאת מקפריסין וכך הגיע לארץ בסוף 1947.
עם יציאת הבריטים מהארץ במאי 1948 התגייס לצבא. לחם במלחמת השיחרור והשתתף בשחרור הנגב.
בין השנים 1954-57 למד במכון אבני בהדרכת הציירים שטרייכמן, סטימצקי ומוקדי.
מ-1958 ועד 1960 המשיך את לימודיו בארצות הברית
ב-The Art Students League N.Y
וגם ב-School of Visual Arts N.Y.
באותו זמן עבד כמעצב גרפי במשרד פרסום בניו-יורק והציג בתערוכות ברחבי ארה"ב,
ב-1965 חזר ארצה והקים סטודיו עצמאי בתל-אביב.
Nisan Levinger (8K)